Disclaimer

Wij trachten de informatie op deze website zo betrouwbaar en recent mogelijk aan te bieden, alhoewel we niet kunnen garanderen dat de informatie altijd correct is op het moment dat deze wordt geplaatst, of dat deze correct is in de context waarin deze wordt gebruikt. Hyperlinks op deze website kunnen refereren aan websites van derden, waarbij wij geen verantwoording nemen voor de inhoud hiervan. Daarmee bieden wij geen garantie dat deze hyperlinks of de inhoud hieraan gekoppeld correct zijn.

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de bepalingen en gebruiksvoorwaarden zoals hier beschreven. De informatie op deze website en alle producten of diensten waarnaar op deze website wordt verwezen kunnen worden gewijzigd op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving.

Al het materiaal op deze website is eigendom van Intelligent Design B.V. of derden. Deze website en de inhoud, inclusief, maar niet beperkt tot audio, video, programmacode, knoppen, grafische beelden en tekst, mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, heruitgegeven, geüpload, gepost, verzonden of gedistribueerd worden in welke manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Intelligent Design B.V.. U mag het materiaal en afbeeldingen op deze website bekijken, downloaden, kopiëren en afdrukken als een kopie voor uw eigen, niet-commerciële gebruik, op voorwaarde dat u op geen enkele wijze het auteursrecht, merkenrecht en andere eigendomsrechten van Intelligent Design B.V. schendt of wijzigt.

In geen geval zal Intelligent Design B.V. aansprakelijk zijn voor enige bijzondere, indirecte, incidentele of gevolg-schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gederfde inkomsten of gederfde winst, bedrijfsonderbreking, verlies van programma's of gegevens, ongeacht of die door u of een derde partij zijn veroorzaakt door het gebruik van deze website of enige andere gekoppelde website, ook al zijn we gewezen op de mogelijkheid van dergelijke schade.

Deze website, met uitzondering van de gelinkte websites, valt onder beheer van Intelligent Design B.V., Nederland. Bij het bezoeken van deze website gaan u en Intelligent Design B.V. akkoord met de toepassing van het Nederlands recht op alle zaken betreffende het gebruik van deze website,

Als u ervoor kiest om deze website vanaf een andere locatie dan Nederland te bezoeken doet u dit op eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de geldende lokale wetgeving en verklaart u dat de toegang tot en het gebruik van de informatie op deze website niet in strijd is met dergelijke wetgeving.

Copyright 2010 Intelligent Design B.V., Mgr. van de Weteringstraat 132F, 3581EN Utrecht, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Andere merk- of productnamen zijn wellicht (gedeponeerde) handelsmerken van de betreffende ondernemingen.